top of page
日青好物logo

快閃好物

邀請品牌單位或創作者在店內舉行的pop-up展售活動。

空白片刻 療癒陶器快閃展售會

2020.12.23 - 2021.01.11

嬤嬤murmur

植蕨感應 植物革飾快閃展售會

2020.11.04 - 2020.11.30

陶引工房

質器植美:陶瓷盆器植栽作品展

2020.06.03 - 2020.06.29

台東「家」之味 快閃展售會

2019.12.06 - 2019.12.30

家作X日青好物 期間限定快閃攤

2019.09.11 - 2019.09.29

我與荷蘭的瓷與海

2019.07.15 - 2019.07.31

無以微遊Just Go Away 微靠背個展

2019.09.11 - 2019.09.29

bottom of page